We got 49 results for you

Trapez - Ledige job Trapez Ledige job Ledige job opdateret 7. maj 2010 I Ã jeblikket rekrutterer vi til disse stillinger: Distriktschef Nord/Midtjylland Bramidan A/S Fleet Assistant Bridgestone Danmark A/S Merchandiser/M www.trapezjob.dk/job.html

Trapez - Ledige job Trapez Ledige job Ledige job opdateret 7. maj 2010 I Ã jeblikket rekrutterer vi til disse stillinger: Distriktschef Nord/Midtjylland Bramidan A/S Fleet Assistant Bridgestone Danmark A/S Merchandiser/M www.trapezjob.dk/Job.html

Om os - Trapez' historie Om os Trapez historie Der var engang... Trapez blev etableret 1. september 2000 i à rhus af Lisbeth Lauridsen der har mange à rs erfaring i branchen. Vi har kontor centralt placeret i à rhus Centrum. www.trapezjob.dk/OmOs/Historie.html

Trapez' værdigrundlag Trapez và rdigrundlag Vores và rdier Timing prà cision hastighed professionalisme og glà de er nà gleord for os i samarbejdet med vores kunder og nà r vi rekrutterer. Prà cis som i et trapez nummer hv www.trapezjob.dk/Vaerdier/vaerdier.html

Trapez - Tips til jobsøgning Trapez Tips til jobsà gning Nà r du skal til samtale... Forbered dig grundigt pà samtalen. Forestil dig hvilke spà rgsmà l du kunne blive stillet og forbered dig pà svarene? Der findes mange steder pà www.trapezjob.dk/Job/Samtaletips.html

Trapez' emnebank Trapez emnebank Tilmelding til emnebank Er der ikke et aktuelt job som matcher dine à nsker og kvalifikationer kan du tilmelde dig vores emnebank da vi là bende fà r nye opgaver om stillingsbesà ttels www.trapezjob.dk/Job/emnebank.html

Trapez - Færdighedstest Trapez Fà rdighedstest Fà rdighedstest omfatter: Selling Skills Assessment Tool SSAT . SSAT er et diagnostisk và rktà j specielt udviklet til at mà le salgskompetencer hos dine sà lgere. SSAT afdà kke www.trapezjob.dk/Kompetencer/Faerdighedstest.html

Testimonials - kunder Testimonials kunder Testimonials fra kandidater Hej Vibeke Tak for en behagelig jobsamtale i et dejligt roligt miljà . Henrik Jensen Hej Lisbeth Jeg var lige forbi dit kontor i dag men traf dig desvà www.trapezjob.dk/Kompetencer/Testimonials_kandidater.html

Trapez - Hjælp til CV Trapez Hjà lp til CV Generelle bemà rkninger til CV/dataliste CV et er dit eget salgsmateriale og vil và re det fà rste indtryk du giver af din person over for virksomhederne. Det skal derfor và re op www.trapezjob.dk/Job/CVassistance.html

Trapez - Ansættelseskontrakt Trapez Ansà ttelseskontrakt Artikler Artikelarkiv Trapez ApS Tel.: 45 86 76 00 28 Mail: [email protected] CVR nr.: 31515378 Telefontorvet 1 DK 8000 à rhus C Ansà ttelseskontrakten Der har i den sene www.trapezjob.dk/Artikler/Artikelarkiv/Ny_ansaettelseskontrakt.html

Trapez - Tips til jobsøgning Trapez Tips til jobsà gning Ansà gning og CV Nà r du skriver din ansà gning og udarbejder dit CV sà brug god tid og và r omhyggelig da dette materiale er fà rstehà ndsindtrykket du giver firmaet. Din www.trapezjob.dk/Job/Jobtips.html

Trapez' referencer Trapez referencer Rekrutteringsprocessen Nà r vi rekrutterer har vi altid bà de kunden og kandidaten i centrum. Vi là gger stor và gt pà at fà afdà kket stillingsprofilen som er grundlaget for at lave www.trapezjob.dk/Kompetencer/processen.html

Trapez' referencer Trapez referencer Rekrutteringsprocessen Nà r vi rekrutterer har vi altid bà de kunden og kandidaten i centrum. Vi là gger stor và gt pà at fà afdà kket stillingsprofilen som er grundlaget for at lave www.trapezjob.dk/Kompetencer/Processen.html

Trapez' referencer Trapez referencer Referencer Administration It supporter 2C Change A/S Sprogmedarbejder/sagsbehandler Kà benhavn Sekretà r Sjà lsà Gruppen à rhus Sprogmedarbejdere diverse virksomheder Direktà r Overg www.trapezjob.dk/Kompetencer/Referencer.html

Trapez - FAQ Kandidater Trapez FAQ Kandidater Trapez er associeret partner med Humanostics. Humanostics er en management konsulentvirksomhed der assisterer virksomheder og organisationer med at skabe mà lbare resultater ved www.trapezjob.dk/Forsidelinks/Humanostics.html

Partnerships Partnerships Tilbage Trapez ApS Tel.: 45 86 76 00 28 Mail: [email protected] CVR nr.: 31515378 Telefontorvet 1 DK 8000 Ã rhus C Trapez er associeret partner med Humanostics. Humanostics er en manage www.trapezjob.dk/Forsidelinks/Humanostics.htm

Trapez - Fratræden pga alder Trapez Fratrà den pga alder Artikler Artikelarkiv Trapez ApS Tel.: 45 86 76 00 28 Mail: [email protected] CVR nr.: 31515378 Telefontorvet 1 DK 8000 à rhus C Ny lov vedr. pligtmà ssig fratrà den pga. www.trapezjob.dk/Artikler/Artikelarkiv/Ny_Aldersartikel.html

1963.htm 1963.htm Tilbage Trapez ApS Tel.: 45 86 76 00 28 Mail: [email protected] CVR nr.: 31515378 Telefontorvet 1 DK 8000 à rhus C Erfaren selvstà ndig Kà kkenkonsulent Aalborg Til en af vores kunder i kà www.trapezjob.dk/Job/1963.htm

Hyttefadet hos Trapez Hyttefadet hos Trapez Hyttefadet I hyttefadet finder du et lille aktuelt udsnit af de kandidater vi har i vores emnebank. Kandidaterne er interviewet og vurderet af Trapez og de à nsker alle at skifte www.trapezjob.dk/Hyttefadet/Hyttefadet.html

Testimonials - kunder Testimonials kunder Testimonials fra kunder "Pressalit Group A/S har gennem 3 à r samarbejdet med Trapez Rekruttering. Samarbejdet har udviklet sig til et stà rkt partnerskab hvor Trapez fokus pà www.trapezjob.dk/Kompetencer/Testimonials_kunder.html